Truyền thông điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho sinh viên Đại học Thành Đông

29/06/2022, 16:36 (GMT+7)

          Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về điu tr d phòng trước phơi nhim HIV (PrEP) của Bệnh viện Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương phối hợp với trường Đại học Thành Đông. Chiều ngày 29/6/ 2022, trường Đại hc Thành Đông tổ chức chương trình “Truyn thông điu tr d phòng trước phơi nhim HIV (PrEP) dành cho sinh viên nhà trường. 

           Đến dự và chỉ đạo buổi truyền thông, về phía Bệnh viện Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương có Ths, BS.  Nguyễn Thế Anh Phó Giám đốc BV, cùng các đồng chí là bác sỹ, cán bộ quản lí, truyền thông của Bệnh viện.


ThS, BS  Nguyễn Thế Anh Phó Giám đốc BV Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi truyền thông

          Về phía nhà trường có  Th.S  Nguyn Văn To – Phó Hiu trưởng nhà trường, cùng đại din lãnh đạo các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên và các em sinh viên ca trường Đại hc Thành Đông.

Th.S Nguyn Văn To – Phó Hiu trưởng trường trường Đại học Thành Đông phát biu ti buổi truyền thông

          Trong nhng năm gn đây dch HIV/AIDS đang có xu hướng tr hóa và tăng nhanh nhóm nam/n quan h tình dc đồng gii nam/n. Phân tích trong s mi phát hin nhim HIV là nam/n quan h tình dc đồng đồng gii nam/n cho thy có s tp trung cao nhóm đối tượng này là công nhân lao động trong các khu công nghip và sinh viên các trường đại hc, trung hc chuyên nghip và dy ngh. Vì vy, tăng cường các hot động phòng, chng HIV/AIDS hc sinh sinh viên ca các trường là mt trong nhng ưu tiên hàng đầu ti Vit Nam trong nhng năm tiếp theo, nhm cung cp cho các em kiến thc cơ bn v HIV/AIDS để biết phòng tránh lây nhim HIV, đồng thi có nhng thông tin chính xác v các dch v tư vn xét nghim, d phòng trước phơi nhim (PrEP) và điu tr HIV nếu không may nhim HIV. Vi s cp nht nhanh chóng nhng tiến b ca y khoa trên thế gii; s m rng d phòng và điu tr bng thuc kháng vi rút ti Vit Nam thì các em hoàn toàn có th được bo v trước đại dch HIV.

Trong buổi chương trình truyền thông này, các em sinh viên được nghe, chia s kiến thc, thông tin v tình dc an toàn, kiến thc v HIV/AIDS, v điu tr d phòng trước phơi nhim (PrEP) vi cách th hin hết sc sinh động, hp dn và gn gũi thân thin ca các  Bác sỹ Bệnh Viện Nhiệt Đới tỉnh Hải Dương. 
Vi s tham gia tích cc, sôi ni ca các em sinh viên, tin chc rng nhng thông tin, kiến thc cc kì b ích ca chương trình s là hành trang rt quan trng góp phn bo v sc khe, xây dng tương lai cho các bn hin ti và mai sau.

Sau đây là mt s hình nh ti buổi truyền thông

 

 

 

 

 


 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN