PGS, TS. Lê Văn Hùng

Hiệu trưởng

Phụ trách chung
Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, đào tạo, tổ chức, nhân sự, đối ngoại, Website trường, các khoa và quan hệ doanh nghiệp.
Số điện thoại: 0983 300 036
Email: hunglv@thanhdong.edu.vn 

hinhanh
GS, TSKH. Phùng Đắc Cam

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, kiêm Trưởng khoa Y Dược.
Số điện thoại: 0902 106 466
Email: campd@thanhdong.edu.vn

hinhanh
GS, TS, TTND, AHLĐ. Nguyễn Anh Trí

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách công tác hợp tác với Tập đoàn Medlatec, phụ trách phần thực hành, thực tập của sinh viên khối ngành sức khỏe tại các cơ sở của Tập đoàn Medlatec.
Số điện thoại: 0903217517
Email: trina@thanhdong.edu.vn

 

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thư viện điện tử; trực tiếp làm giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ I-EDU, phụ trách các dự án HTQT và chuyển đổi số.
Số điện thoại: 0966 971 426
Email: hoaly@thanhdong.edu.vn

 

PGS,TS. Đỗ Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác đào tạo các ngành thuộc khối kỹ thuật, kiêm Phó Tổng Biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ
Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp, thực hành, thực tập của sinh viên khối ngành kỹ thuật.
Số điện thoại: 0962 665 839
Email: tuanda@thanhdong.edu.vn 

TS, NGƯT. Nguyễn Chí Hiếu

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác hành chính, quản trị cơ sở vật chất, công tác quản lý sinh viên, công tác thi đua khen thưởng, chủ tịch các hội đồng nghiệm thu cấp trường.                          Số điện thoại: 0969 970 973
Email: hieunc@thanhdong.edu.vn 

 

TS. Dương Châu Sâm

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp, thực hành, thực tập của sinh viên khối ngành kỹ thuật.
Số điện thoại: 0986 815 681
Email: samdc@thanhdong.edu.vn

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN