hinhanh

Sứ mệnh

Trường Đại học Thành Đông có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại Thành Đông trở thành trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, chất lượng cao; có uy tín trong nước và khu vực; nằm trong top 10 các trường đại học tư thục Việt Nam.

hinhanh
hinhanh

Giá trị cốt lõi

  • Năng động
  • Trí tuệ
  • Trách nhiệm

Triết lý giáo dục

Chủ động học tập, kiến tạo tương lai.

hinhanh
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN