NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

12/01/2023, 13:41 (GMT+7)

     Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh Hải Dương đang trên đà phát triển và đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo mô hình kinh tế trang trại là một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận.

     Sáng ngày 12/01/2023 tại Trường Đại học Thành Đông đã tổ chức buổi họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện để tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp pháp triển bền vững các loại hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

     Tham dự buổi nghiên cứu có Hội đồng đánh giá nghiệm thu theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHTĐ ngày 06/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông; Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương, Hội nông dân tỉnh; Đại diện Ban Giám Hiệu Trường Đại học Thành Đông, lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan; Ban chủ nhiệm đề tài.

     Đề tài nêu rõ đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế - xã hội. Tình hình phát triển kinh tế trang trại (Số lượng, chủng loại, thời điểm xây dựng). Kết quả sản xuất, hiệu quả kinh tế; Vị trí của kinh tế trang trại trong kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ chế, chính sách áp dụng tại địa phương. Chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững các loại hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

     Trường Đại học Thành Đông là một trung tâm khoa học trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tập trung nhiều nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật có chức năng đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn lao động trình độ cao và chức năng tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ. Nhà trường có thể chủ động liên kết tham gia hỗ trợ thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại ở Tỉnh Hải Dương trong các lĩnh vực rà soát quy hoạch đất đai và quy hoạch sản xuất, lập đề án phát triển kinh tế trang trại; Đào tạo, tập huấn hướng dẫn và đưa sinh viên xuống hỗ trợ công tác tổ chức, quản lý, công tác kế toán, hạch toán kinh tế của các trang trại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thiết lập chuỗi cung ứng và các liên kết chuỗi giá trị nông sản …

     Cùng nhìn lại các hình ảnh của buổi họp:

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN