Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế tại Đại học Thành Đông đạt chuẩn kiểm định: Bước đột phá về chất lượng giáo dục

07/07/2024, 17:00 (GMT+7)

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế của Đại học Thành Đông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng, khẳng định uy tín và chất lượng giảng dạy.

          Ngày 07/7/2024, chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai và ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Thành Đông đã chính thức được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định chất lượng giảng dạy và uy tín của nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Ngày 7 tháng 7 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và công nhận chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế tại Đại học Thành Đông đạt chuẩn kiểm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và công nhận chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế tại Đại học Thành Đông đạt chuẩn kiểm định.

          Hướng đào tạo ứng dụng thực tiễn

Ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế tại Trường Đại học Thành Đông đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững của xã hội và nền kinh tế quốc gia. Ngành Quản lý đất đai tập trung vào việc trang bị cho sinh viên các kiến thức về quy hoạch, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất đai một cách hiệu quả. Đây là những yếu tố then chốt giúp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền lợi của cộng đồng. 

Trong khi đó, ngành Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp lý và chính sách kinh tế, giúp họ có khả năng điều tiết các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.

Kết quả thẩm định đã khẳng định chất lượng giảng dạy và uy tín của nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

          Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế tại Trường Đại học Thành Đông được xây dựng theo định hướng đào tạo chú trọng vào định hướng ứng dụng, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn được thực hành và áp dụng kiến thức vào thực tế. Điều này giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực của mình và làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao

Theo PGS,TS. Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông khẳng định: “Nhà trường luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, không ngừng cải tiến chương trình học và phương pháp giảng dạy. Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng giúp sinh viên yên tâm về chất lượng giảng dạy và kiến thức nhận được”.

PGS,TS. Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông phát biểu tại lễ kiểm định chất lượng giáo dục.

          Những năm qua, Trường Đại học Thành Đông đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào việc phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đồng thời, trường cũng mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những kiến thức và công nghệ tiên tiến nhất.

Việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai và Luật kinh tế là một minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của Đại học Thành Đông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

          Đồng thời, sự công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với những kiến thức và công nghệ tiên tiến, cũng như mở rộng mạng lưới kết nối với các chuyên gia và tổ chức quốc tế.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho sinh viên mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của xã hội và nền kinh tế quốc gia. Trường Đại học Thành Đông cam kết tiếp tục phát triển và cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.


 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN