Tổ chức Hội nghị khoa học Cơ khí động lực học lần thứ nhất năm 2024

19/05/2024, 07:30 (GMT+7)

1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và thành phần tham dự:

1.1. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Từ 7h30 ', ngày 19 tháng 05 năm 2024

- Địa điểm tố chức: Trường Đại học Thành Đông, số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Hình thức tố chức: Trực tiếp.

1.2. Thành phần tham dự

- Khách mời tỉnh Hải Dương: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp, các Trường thuộc Khối thi đua;

- Ban tổ chức Hội nghị; các đơn vị phối hợp và tài trợ cho Hội nghị;

- Đại diện các đơn vị và tác giả/nhóm tác giả có bài viết đăng ký tham gia Hội nghị;

- Đại diện các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học ở trong nước quan tâm tới Hội nghị;

- Trường Đại học Thành Đông: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên, sinh viên các khoa có liên quan tới nội dung của Hội nghị

 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN