HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 - 2019

07/11/2019, 09:08 (GMT+7)

         Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ hàng năm, ngày 06/07/2019, trường Đại học Thành Đông đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2018 - 2019 của giảng viên, cán bộ thuộc các đơn vị.

         Phát biểu chỉ đạo buổi nghiệm thu, PGS. TS Lê Văn Hùng – CTHĐQT, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong năm học 2018 - 2019 và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác NCKH, tin tưởng rằng công tác NCKH của nhà trường sẽ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Hội đồng nghiệm thu làm việc nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả, công sức và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các đề tài.

         Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự. Các đề tài được Hội đồng đánh giá cao có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ứng dụng như đề tài “Nghiên cứu, xây dựng website quản lý văn bản Trường Đại học Thành Đông” do tác giả Phạm Thu Thuận – khoa Công nghệ thông tin chủ nhiệm; đề tài “Ảnh hưởng của đọc rộng đối với kỹ năng đọc hiểu của sinh viên ngành điều dưỡng tại Đại học Thành Đông” do tác giả Nguyễn Văn Thắng – phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Hợp tác quốc tế phụ trách. Cả 2 đề tài đều được Hội đồng nhìn nhận mang tính ứng dụng cao.

         Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, buổi nghiệm thu đề tài sáng kiến đã thành công tốt đẹp.

      

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN