Tạp chí Giáo Chức Việt Nam đưa tin về trường Đại học Thành Đông áp dụng nhiều chính sách thu hút sinh viên trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024

10/06/2024, 08:25 (GMT+7)

          TCGCVN - Được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Đông có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng; sinh viên ra trường có khả năng khởi nghiệp thành công.

Link chi tiết: Click xem tại dây

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN