Quyết định về việc ban hành quy định xét, miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo đại học năm 2021

Văn bản

Lượt xem: 1.234 Lượt tải: 1.234
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN