Một số Quy định - Quy chế trường Đại học Thành Đông

26/10/2021, 11:25 (GMT+7)

 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
và nâng lương trước thời hạn Trường Đại học Thành Đông
Xem chi tiết
2 Quy chế Quản lý và sử dụng xe ô tô Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
3 Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG” Xem chi tiết
4 Quy định Quản ký, sử dụng tài sản, công cụ dung cụ Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
5 Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
6

Quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch giảng viên và hưởng thâm niên nhà giáo Trường Đại học Thành Đông

Xem chi tiết
7 Quy định về công tác thi đua, khen thường Trường Đại học Thành Đông  Xem chi tiết
8 Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
9 Quy định in và quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết

 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN