Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp cơ sở năm 2021

13/01/2022, 13:31 (GMT+7)

Ngày 12/01/2022, Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đại học Thành Đông đã tổ chức buổi họp đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 với 2 đề tài:

1. Đề tài: " Đánh giá tình hình sinh trưởng và đề xuất biện pháp chăm sóc một số loài cây trồng trong khuôn viên Trường Đại học Thành Đông" do TS. Trần Minh Cảnh, phòng QLKH&HTQT làm chủ nhiệm

2. Đề tài: " Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Gia Lộc, tình Hải Dương" do ThS. Phạm Thị Nguyệt, khoa Quản lý đất đai làm chủ nhiệm.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của nhóm tác giả và chủ nhiệm đề tài sau thời gian triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài. Cả 2 đề tài bước đầu đã đem lại nhưng kết quả nghiên cứu khả quan, có tính ứng dụng vào thực tế cao. Cùng với đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, tham gia thêm một số ý kiến cụ thể, sát thực về những nội dung cần được rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của Đề tài để chuyển giao theo quy định.

 

 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN