HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 – 2022

29/07/2022, 09:43 (GMT+7)

               Sáng ngày 29/7/2022 (thứ 6), Trường Đại học Thành Đông đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 – 2022 

Trong đợt đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt này, Hội đồng gồm có: PGS,TS Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng ( Chủ tịch hội đồng);  TS Nguyễn Thị Hoa Lý – Bí thư chi bộ; Phó Hiệu trưởng nhà trường ( Phó chủ tịch hội đồng); TS. Trần Minh Cảnh - Phó trưởng phòng NCKH&HTQT ( Ủy viên/thư ký)  PGS,TS Nguyễn Phước Nhuận- Trưởng khoa Khoa học cơ bản (Ủy Viên); PGS, TS Lê Hoàng Nga - Giảng viên Khoa Kinh Tế - QTKD ( Ủy viên); TS. Trần Thị Thanh Hồng - Giảng viên Khoa Kinh Tế - QTKD ( Ủy Viên); ThS. Phạm Thị Nguyệt - Phó trưởng khoa Khoa Quản Lý Đất Đai ( Ủy viên); PGS, TS Lê Thị Giang - Giảng viên khoa Quản Lý Đất Đai ( Ủy Viên); ThS. Phạm Thị Trang - Quyền trưởng phòng Quản Lý Đào Tạo ĐH ( Ủy viên); ThS. Lê Quang Minh -  Quyền trưởng phòng Quản Lý Đào Tạo Sau ĐH (Ủy viên); ThS. Cà Ngọc Chung - Trưởng phòng Quản Lý Chất Lượng (Ủy viên).

                   Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng chính của trường đại học, chức năng này không chỉ thể hiện ở cơ cấu tổ chức của trường đại học mà còn là nhiệm vụ của từng giảng viên, sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn là hoạt động tạo ra tri thức mới, sản phẩm mới, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... 
   Hội nghị đã tập trung được nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong năm học 2021 – 2022 của giảng viên các khoa. Các công trình nghiên cứu đều cho thấy sự đầu tư tâm huyết và có chất lượng, có tính thực tiễn, tính khoa học, tính sáng tạo, tính mới, tính hữu ích và tính phổ cập.

                Hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021- 2022  của trường Đai học Thành Đông diễn ra trong không khí cởi mở và chia sẻ. Các ý kiến trao đổi, thảo luận của các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu đề tài với các tác giả đều mang tính xây dựng và có giá trị tham khảo cao, giúp cho các tác giả rút kinh nghiệm, bổ sung để các đề tài được hoàn chỉnh hơn.

 

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN