Đại học Thành Đông - “Lựa chọn mới của một thế hệ mới năng động”

12/10/2016, 10:20 (GMT+7)

 

        Với mục tiêu: “đào tạo chất lượng cao”; sinh viên ra trường làm việc ngay được trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Ban Giám hiệu trường Đại học Thành Đông quy định: một khóa học tại trường sinh viên có 3 đợt thực tập; Năm thứ nhất, sinh viên được thực tập tìm hiểu doanh nghiệp gọi là “trải nghiệm doanh nghiệp”; Năm thứ hai, thứ ba thực tập cở ngành tại các cơ sở, doanh nghiệp phù hợp với chuyên môn từng khoa; Năm thứ tư thực tập tốt nghiệp.

        Ngày 12/10/2016 nhà trường tổ chức cho 70 sinh viên đi tìm hiểu và trải nghiệm doanh nghiệp tại Công ty TNHH Uniden Việt Nam – 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Một tháng trải nghiệm doanh nghiệp hầu hết sinh viên rất hào hứng tham gia. Các em được trực tiếp sản xuất làm ra sản phẩm, được tận mắt xem một mô hình sản xuất, quản lý hiện đại, khoa học để sau này ra trường các em nhanh chóng thích nghi. Sau đợt thực tập doanh nghiệp bồi dưỡng cho mỗi sinh viên bình quân 2.5 triệu đồng.

         Kết quả đánh giá sinh viên Đại học Thành Đông của Công ty TNHH Uniden Việt Nam:

TT

Xếp loại

Số sinh viên

Tỷ lệ

1

A

58

82.86%

2

B

7

10%

3

C

5

7.14%

 

        

 

 

Giấy chứng nhận xếp loại của sinh viên thực tập tại Công ty

 

        Qua đợt thực tế, sinh viên được trải nghiệm thực tế sản xuất, rèn luyện kỷ luật lao động, an toàn lao động. Nhà trường hy vọng rằng sau mỗi đợt thực tập như vậy sinh viên sẽ tích luỹ được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

 

                                                                                                                                                              Thu Thuận

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN