HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC 2023 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER, ENERGY AND CYBERNETICS 2023)

16/12/2023, 07:30 (GMT+7)

1. Link Đăng ký tham dự Hội thảo ICPEC 2023 dành cho khách quan tâm tham dự (không phải diễn giả/báo cáo viên).
Registration link for interested attendees (excluding speakers/ presenters) to participate in the ICPEC 2023 Conference: Click

2. Nội dung Chương trình Hội thảo  (Program Book): Click

3. ID các phòng Zoom Hội thảo (Zoom meeting ID and passcode): Click

4. Poster Hội thảo (Conference Posters): Click

5. Video các báo cáo online Hội thảo (Virtual Presentations’ videos): Click

6. Địa điểm tổ chức Hội thảo (Conference Location): Click

7. Địa điểm tham quan thực tế (Field trip location in Hai Duong): Click

Chương trình Hội thảo (Program Book)

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN