Báo Điện Tử Tỉnh Hải Dương đưa tin: "Sinh viên Hàn Quốc tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Thành Đông"

04/07/2024, 11:23 (GMT+7)

          Chiều 2/7, Trường Đại học Thành Đông và Trường Đại học Kookmin (Hàn Quốc), Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn tổng kết hoạt động dự án bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa tại Trường Đại học Thành Đông.

Link chi tiết: https://baohaiduong.vn/sinh-vien-han-quoc-tham-gia-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-tai-truong-dai-hoc-thanh-dong-386313.html

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN