logo mobile

TUYỂN SINH NĂM 2019

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG 
1 Đề án tuyển sinh năm 2019 Xem chi tiết
2 Kế hoạch nhập học Đại học chính quy K10.2019 Xem chi tiết
3 Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 Xem chi tiết
4 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2019 Xem chi tiết
5 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2019 Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến