logo mobile

TUYỂN SINH NĂM 2016

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG 
1 Kế hoạch nhập học Đại học chính quy K07.2016 Xem chi tiết
2 Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 Xem chi tiết
3 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2016 Xem chi tiết
4 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến