logo mobile

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG KHAI GIẢNG LỚP "BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN"

       Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BDCB ngày 8/3/2019 của Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính về việc mở lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên”, sáng ngày 09/3/2019, Trường Đại học Thành Đông phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức kế toán làm việc tại tỉnh Hải Dương.

       Tham dự lễ khai giảng, về phía Đại học Thành Đông có Th.S Chu Duy Hòa - Phó hiệu trưởng nhà trường; Th.S Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng phòng Tuyển Sinh - Truyền Thông; về phía Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính có: TS. Bùi Minh Chuyên - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học; Các thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

       Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên là chương trình cần thiết đối với các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế toán. Qua khóa học, học viên được cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước, chuẩn hóa ngạch kế toán viên và là cơ hội để học hỏi lẫn nhau về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh các bài học lý thuyết học viên sẽ được liên hệ thực tế và có thể áp dụng trực tiếp tại cơ quan mình không chỉ trong ngành tài chính mà còn đối với các đơn vị khác ngoài ngành. Đây là một lớp học thiết thực nhằm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ Kế toán viên các cấp theo Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ đã ban hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kế toán viên. Sau phần khai giảng trang trọng, các học viên được tổ chức học tập ngay. Lớp học được thực hiện từ ngày 9/3/2019 đến ngày 17/5/2019.

       Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Đăng ký trực tuyến