logo mobile

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Tỉnh "Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương"

        Sáng ngày 9/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh do TS. Lê Lương Thịnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh đối với đề tài: “Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương”do Trường Đại học Thành Đông chủ trì thực hiện năm 2020.

        Thành phần tham dự gồm Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện đề tài được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-SKHCN bao gồm: Th.S Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hải Dương làm chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Lương Thịnh - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hải Dương làm Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS,TS. Phạm Thị Hồng Yến - Đại biểu Quốc Hội chuyên trách, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương làm Phản biện 1; GS,TS. Phan Huy Đường - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Phản biện 2; Th.S Nguyễn Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương làm Ủy viên; GS,TS. Mai Quốc Chánh -  Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh làm Ủy viên; Th.S Vũ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Hải Dương làm Ủy viên, Thư ký.

          Tham dự buổi nghiệm thu còn có TS. Nguyễn Đình Bộ - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hải Dương, PGS,TS. Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và Ban chủ nhiệm đề tài.

 

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu Đề tài

        Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, trong đó tập trung nhấn mạnh những tác động và lợi ích mang lại đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan, đối với tổ chức chủ trì, các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu và đối với kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã giải trình làm rõ và tiếp thu các ý kiến nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng. Sau khi bỏ phiếu đánh giá Hội đồng đã nhất trí thông qua các kết quả nghiên cứu của đề tài và đề nghị Sở KH&CN tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu đối với đề tài "Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương"

TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

        Kết luận tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Lương Thịnh thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Trường Đại học Thành Đông trong việc đầu tư, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; đặc biệt là triển khai các nghiên cứu theo định hướng ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị và của tỉnh Hải Dương. TS. Lê Lương Thịnh cũng đã nhất trí với kết luận Hội đồng và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Đề tài.

Một số hình ảnh về buổi họp Nghiệm thu Đề tài: 

 

 

Đăng ký trực tuyến