logo mobile

Đại học Thành Đông tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2021-2022

Ngày 13/12/2021, Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đã được tổ chức thành công - đây là một hoạt động thường niên, các bạn sinh viên cần tham gia đầy đủ và hoàn thành bài thu hoạch đánh giá theo đúng quy định.

Năm nay, nhà trường chú trọng vào các nội dung như:

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nghiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật... đối với sinh viên.

 Cụ thể với 4 chuyên đề: Chuyên đề 1: Phổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo Chuyên đề 2: Phổ biến các nội quy, quy chế công tác sinh viên

 Chuyên đề 3: Công tác Đoàn Thanh Niên của Nhà trường

 Chuyên đề 4: Luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội; phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dại dịch, hoạt động " Tuần lễ công dân" đã được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến. Tuy có sự khác biệt về mặt hình thức tổ chức so với những năm trước, nhưng buổi học vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình:

Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668