logo mobile

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 2018

 

     Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2018 như sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh

 

- Ngành đúng, phù hợp:Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, các ngành quản trị về kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài nguyên, bảo hiểm;

 

- Các ngành gần: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – tín dụng, Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Quản lý nhà nước,các ngành quản lý về công nghệ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tếvà quản lý hành chính, Luật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, học viên học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ;

 

- Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm trên, học viên học bổ sung kiến thức 18 tín chỉ.

 

- Đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai loại Khá, Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các đối tượng còn lại phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 01 năm tính đến thời điểm dự thi.

 

2. Hồ sơ dự tuyển

 

-  Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông);

-  Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (có công chứng).Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng(kèm theo);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (có công chứng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;

- 04 ảnh 4x6, 2 ảnh 2x3; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

3. Thời gian học, thi và học phí thi tuyển:

- Thời gian dự kiến học bổ sung kiến thức: Tháng 12/2017

- Thời gian thi đầu vào: Tháng 04/2018

- Học phí theo quy định của trường Đại học Thành Đông

 

4. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn: Kinh tế vi mô, Quản trị học, Tiếng Anh.

5. Thời gian đào tạo:1,5 - 2 năm

6. Địa điểm học: Trường Đại học Thành Đông

7. Địa điểm nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh

Trường Đại học Thành Đông. Số 3, Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương

Điện thoại:  02203.559 666 - Hotline: 096.289.1986

 

Đăng ký trực tuyến