logo mobile

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

 

 

Các mẫu giấy tờ dành cho học viên Cao học kèm theo

Mời các bạn CLICK VÀO ĐÂY để download 

 

 

1. Mẫu đề xuất đề tài

 

2. Mẫu đổi tên đề tài luận văn

 

3. Mẫu đơn xin thay đổi người hướng dẫn

 

4. Mẫu gia hạn thực hiện đề tài

 

5. Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện luận văn Thạc sĩ

 

6. Mẫu lý lịch khoa học

 

7. Đơn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

8. Nhận xét luận văn thạc sĩ

 

9. Thông tin về luận văn thạc sĩ

 

10. Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn

 

11. Xác nhận đã chỉnh sửa luận văn

Đăng ký trực tuyến