logo mobile

Một số Quy định - Quy chế trường Đại học Thành Đông

 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
và nâng lương trước thời hạn Trường Đại học Thành Đông
Xem chi tiết
2 Quy chế Quản lý và sử dụng xe ô tô Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
3 Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG” Xem chi tiết
4 Quy định Quản ký, sử dụng tài sản, công cụ dung cụ Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
5 Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
6

Quy chế Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch giảng viên và hưởng thâm niên nhà giáo

Trường Đại học Thành Đông

Xem chi tiết
7 Quy định về công tác thi đua, khen thường Trường Đại học Thành Đông  Xem chi tiết
8 Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
9 Quy định in và quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668