QĐ về việc ban hành Quy định xét, miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình liên thông của Trường Đại học Thành Đông năm 2021

21/02/2022, 14:40 (GMT+7)

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN