logo mobile

Quy trình duyệt luận văn Thạc sỹ

    Nhằm đảm bảo chất lượng đề cương luận văn thạc sĩ theo đúng quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Quyết định số : 66/QĐ-ĐHTĐ ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông, Ban đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên quy trình xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ.

Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668