logo mobile

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Kỹ sư, tuyển Thực tâọ sinh làm việc tại Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo Kỹ sư, tuyển Thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

                    

I. Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) và Xây dựng (XD) làm việc tại Nhật Bản

1.1. Đối tượng dự tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng ngànhCNTT,XD; có độ tuổi từ 22-35, có không có tiền án, tiền sự, có đủ sức khỏe để học tập và làm việc.

1.2. Thời gian đào tạo, học phí, chế độ:

1.2.1. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo tại Trường Đại học Thành Đông từ 3- 4 năm, học phí trọn gói cho toàn khóa học đến lúc có visa là 160 triệu VNĐ.

1.2.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng CNTT, XD: Thời gian học tiếng Nhật tại Trường Đại học Thành Đông là 3-6 tháng, phí trọn gói đến khi có visa sang làm việc tại Nhật Bản là 120 triệu VNĐ.

1.2.3. Văn bằng và việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT được cấp bằng cao đẳng hoặc đại học CNTT, XD và chứng chỉ N4 Nattest

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học CNTT, XD được cấp chứng chỉ N4 Nattest

- Sau khi tốt nghiệp thí sinh được làm việc đúng chuyên môn tại Nhật Bản với mức lương 250Y/tháng (khoảng 50 triệu VNĐ/tháng) chưa tính lương tăng ca, làm thứ 7 và chủ nhật.

II. Chương trình tuyển Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

2.1. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên, không có tiền án, tiền sự, có đủ sức khỏe để học tập và làm việc.

2.2. Chế độ, việc làm và mức lương

- Thí sinh được làm việc ngày sau khi học xong chương trình N4 Nattest với mức lương 25-30 triệuVNĐ/tháng (chưa tính tăng ca, làm thứ 7, chủ nhật).

- Thời gian đào tạo tiếng Nhật tại Đại học Thành Đông từ 6-8 tháng.

- Thời hạn làm việc tại Nhật Bản từ 3-5 năm.

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông,

Trường Đại học Thành Đông, số 3, Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3559.666 - 096.289.1986 (Cô Thương)

Website: www.thanhdong.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký trực tuyến