logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 8/10 đến ngày 14/10/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

8/10

 

 

 

 

 

Ba

9/10

 

 

 

 

 

10/10

14:00

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp

Ban tổ chức

Hiệu trưởng

P.203

Năm

11/10

Cả ngày

Hội thảo về giáo dục nhân cách trong sinh viên

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Đại học quốc gia HN

Sáu

12/10

 

 

 

 

 

Bảy

13/10

8:00

Khai giảng năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệ đợt 3/2018

Toàn thể CB, GV và sinh viên

Hiệu trưởng

Quảng trường nhà Hiệu bộ

Chủ nhật

14/10

Cả ngày

Thi Nattest

HĐ thi và học viên

Cô Lý

Phòng thi

 

Đăng ký trực tuyến