logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 4/12 đến ngày 10/12/2017)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

4/12

 

8:00

12:00

 

Làm việc với công ty máy tính về bảo trì máy tính

Họp giảng viên tiếng Đức

 

Công ty máy tính, P. HC-TH

Giảng viên tiếng Đức, Cô Lý

 

Cô Lý

 

Phòng máy tính

Căngtin

 

Ba

5/12

 

9:00

13:30

 

Họp Hội đồng chuẩn bị thi tiếng Đức

Hội thảo tại Bộ GD&ĐT

 

BGH, GV tiếng Đức

Hiệu trưởng

 

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

P.203

Hà Nội

 

6/12

 

8:00

 

Thi tiếng Đức A1, A2

 

BGH, sinh viên

 

Cô Lý

 

 

Năm

7/12

 

8:00

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ QTKD K1, K2

 

Hội đồng bảo vệ, Ban SĐH

 

Hiệu trưởng

 

 

Sáu

8/12

 

8:00

15:00

 

Họp giao ban tháng 12

Họp Hội đồng đề thi độc lập

 

Toàn thể CB, GV

BGH, HĐ đề thi độc lập

 

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

P.203

P.203

 

Bảy

9/12

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/12

 

7:30

 

Thi Nattest

 

Hội đồng thi, Học viên

 

Cô Lý

 

 

Đăng ký trực tuyến