logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 31/7 đến ngày 06/08/2017)

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

31/7

 

 

 

 

 

 

Ba

1/8

 

15:00

 

Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

 

 Thầy Hùng

 

 

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

 

2/8

 

7:30

 

8:30

 

13:30

 

  Hội ý BGH mở rộng

 

  Làm việc với đoàn Hàn Quốc

 

  Họp giao ban tháng 8

 

 BGH, Trưởng phòng ĐT-NCKH, Trưởng phòng HC-TH

  Thầy Hùng, Cô Lý

 

  Toàn thể CB, GV

 

 Thầy Hùng

 

  Thầy Hùng

 

  Thầy Hùng

 

P.203

 

P.203

 

P.203

 

Năm

3/8

 

 

  Làm việc với công ty RCD về tuyển sinh Đức

 

  Cô Lý

 

 

Hà Nội

 

Sáu

4/8

 

 

 

 

 

 

Bảy

5/8

 

 

  Thi đầu vào các ngành

 

  Phòng ĐT-NCKH, Hội đồng thi

 

 

 

Chủ nhật

6/8

 

 

  Thi đầu vào các ngành 

 

  Phòng ĐT-NCKH, Hội đồng thi

 

 

 

Đăng ký trực tuyến