logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 31/12 đến ngày 06/01/2019)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

31/12

8:00-9:30

9:30-11:00

Họp giao ban tháng 1/2019

Họp bàn công tác tuyển sinh

Toàn thể CB, CNV

Toàn thể CB, CNV

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

P.203

Ba

1/1

 

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Toàn thể CB, GV

 

 

2/1

13:30

Họp tổ kiểm tra tài chính nội bộ

Tổ kiểm tra, Cô Lệ, Cô Trang

Hiệu trưởng

P.203

Năm

3/1

8:00

Họp đại diện phòng ĐT-NCKH, phòng Quản lý chất lượng

Cô Trang, Thầy Chung

Hiệu trưởng

P.203

Sáu

4/1

Cả ngày

Làm việc với Bộ GD&ĐT, Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

Bảy

5/1

 

 

 

 

 

Chủ nhật

6/1

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến