logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 30/07 đến ngày 05/08/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

30/7

7:30

Làm việc với Đại sứ quán Đức

Thành viên HĐQT

CT HĐQT

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Ba

31/7

8:00

 

 

Họp xếp loại thi đua cụm số 1 khối thi đua các trường CN và DN tỉnh Hải Dương

 

Thầy Tạo, P. HC-TH,

Ban thi đua

 

Trường ĐHKTYT Hải Dương

 

 

Trường ĐHKTYT Hải Dương

 

1/8

   8:00

Họp Giao ban tháng 8/2018

Toàn thể CB, GV, CNV

Hiệu trưởng

P.203

Năm

2/8

       10:00

Làm việc với Tạp chí VietNam business forum

Hiệu trưởng, đại diện Tạp chí

Hiệu trưởng

P.203

Sáu

3/8

 

 

 

 

 

Bảy

4/8

 

 

 

 

 

Chủ nhật

5/8

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến