logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 28/05 đến ngày 03/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 28/05 đến ngày 03/06/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

28/5

 

Làm việc với Bộ GD&ĐT

Cô Lý

Cô Lý

Hà Nội

Ba

29/5

 

8:00

Sửa chữa đề án mở ngành TS QTKD

Họp khối thi đua các trường CN và DN

Hội đồng biên soạn

Thầy Hùng, thầy Tạo, thầy Chung

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

Trường CĐ Hải Dương

30/5

8:00

8:00

Dự Hội nghị thi đua tỉnh Hải Dương

Tổ chức Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá

Hiệu trưởng

Đoàn khối CCQ tỉnh

UBND tỉnh HD

Đoàn khối

UBND tỉnh Hải Dương

Hội trường

Năm

31/5

 

 

 

 

 

Sáu

1/6

13:30

Họp Giao ban tháng 6

Toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

P.203

Bảy

2/6

 

Làm việc với Trường TC Công nghệ và QT Đông Đô

Cô Lý, TC Đông Đô

Cô Lý

TC Đông Đô

Chủ nhật

3/6

 

Làm việc với Trường TC Công nghệ và QT Đông Đô

Cô Lý, TC Đông Đô

Cô Lý

TC Đông Đô

 

Đăng ký trực tuyến