logo mobile

Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến ngày 2/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ ngày 27/3 đến ngày 2/4/2017

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

27/3

8:30

 Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cô Lý

Cô Lý

Hà Nội

Ba

28/3

 

 

 

 

 

29/3

8:00

 Hội ý BGH

Ban Giám hiệu

Thầy Hiệu trưởng

P.203

Năm

30/3

8:30

 Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh

Phòng ĐT, Kế toán

Thầy Cánh

P.203

Sáu

31/3

 

 

 

 

 

Bảy

1/4

 

 Thi tốt nghiệp lớp Kế toán 2K11-KT7 và CNKTXD 2K11-CNKTXDK7 (thứ 7, CN)

Hội đồng thi

Thầy Lê Hùng

 

CN

2/4

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến