logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2017)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

27/11

 

 8:00

 

  Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập mới

 

  Đơn vị thiết kế, Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

 

P.201

 

Ba

28/11

 

 

 

 

 

 

29/11

 

8:00

12:00

 

  Họp Hội đồng bảo vệ thạc sĩ K1.2

  Họp Trung tâm tiếng Đức

 

  BGH, Ban đào tạo SĐH

  Cô Lý, Cán bộ Trung tâm

 

 Hiệu trưởng

Cô Lý

 

P.203

Phòng họp Ban dự án

 

Năm

30/11

 

8:30

 

  Kiểm tra cam kết thành lập trường

 

  Đại diện Bộ GD&ĐT, BGH, bộ phận

liên quan

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Sáu

1/12

 

 

 

 

 

 

Bảy

2/12

 

8:30

 

  Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và đại học

 

  Toàn thể cán bộ, giảng viên không có

   giờ lên lớp, SV

 

Hiệu trưởng

 

Hội trường

 

Chủ nhật

3/12

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến