logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 27/08 đến ngày 02/09/2018)

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

27/8

9:00

Tiếp cố vấn Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên quốc tế

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.201

Ba

28/8

8:00

Làm việc với Ban KT và ĐBCL

Hiệu trưởng, thầy Trịnh, CB Ban KT&ĐBCL

Hiệu trưởng

P.201

29/8

9:30

 

 

13:30

Làm việc với Trường ĐH Kujung và Munkyung (Hàn Quốc)

 

Rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh

BGH, đại diện trưởng, phó các đơn vị, khoa, phòng

 

BGH, toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

P.203

 

 

P.203

Năm

30/8

Cả ngày

Làm việc với lớp Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên

Hiệu trưởng, SV Trường CĐ Y Thái Nguyên

Hiệu trưởng

Trường CĐ Y Thái Nguyên

Sáu

31/8

8:00

Chọn thầu nhà học tập

Hiệu trưởng, thầy Tạo, Thầy Hy, thầy Trịnh

Hiệu trưởng

P.203

Bảy

1/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật

2/9

 

Nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2/9 (CB, GV, CNV được nghỉ bù 01 ngày tức thứ 2 ngày 3/9)

Toàn thể CB, GV, CNV

 

 

 

Đăng ký trực tuyến