logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 25/06 đến ngày 01/07/2018)

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

25/6

8:00

10:00

Họp công tác tuyển sinh

Làm việc với khoa Điều dưỡng

BGH, tổ trưởng các nhóm tuyển sinh

Hiệu trưởng, đại diện khoa Điều dưỡng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

P.203

Ba

26/6

9:00

Làm việc với Vụ Giáo dục Đại học

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

27/6

8:00

13:30

Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập khoa Y Dược

Họp Giao ban tháng 7/2018

Hiệu trưởng, khoa Y Dược

Toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

P.203

Năm

28/6

 

Sinh viên Dự án Korian.thanhdong đi nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa

Cô Hiền, thầy Phi, Cô Thương, Cô Diệp, Cô Hà và SV Dự án

 

Thanh Hóa

Sáu

29/6

 

 

 

 

 

Bảy

30/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật

1/7

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến