logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

22/10

13:00

Hội ý BGH

BGH, trưởng phòng HC-TH, phòng ĐT

Hiệu trưởng

P.201

Ba

23/10

8:00

Họp Trung tâm tiếng Anh

BGH, giảng viên tiếng anh

Cô Lý

P.203

24/10

8:00

Họp chuẩn bị HĐTĐ ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ

BGH, HĐTĐ

Cô Lý

P.203

Năm

25/10

8-17:00

 

17:00

 

Phỏng vấn sinh viên Dự án Korian

Gặp mặt toàn thể sinh viên dự án Korian

Đại diện tập đoàn, Cô Lý, Cô Hiền, SV

SV, đại diện Tập đoàn

Cô Lý

Cô Lý

 

P.203

P.203

 

Sáu

26/10

13:30

Giới thiệu về giáo dục tâm thức (Mind Education)

Toàn thể CB, GV và sinh viên toàn trường

Hiệu trưởng

Hội trường

Bảy

27/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/10

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến