logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

22/1

 

9:00

 

  Ký kết Hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Hyupsung (Hàn Quốc) và Trường Đại học Thành Đông

  Hướng dẫn sinh viên đánh giá giảng viên

 

  BGH, Trưởng phó các đơn vị

  Ban KT&KĐCL, SV Điều dưỡng

 

Hiệu trưởng

Thầy Chung

 

P.203

P.402

 

Ba

23/1

 

8:00

 

  Dự giờ cô Tâm

 

Cô Lý

 

 

 

24/1

 

9:00

Cả ngày

 

  Họp về công tác thi B1

  Làm việc với Vụ Giáo dục ĐH – Bộ GD&ĐT

 

BGH, Hội đồng thi

Hiệu trưởng

 

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

P.203

Hà Nội

 

Năm

25/1

 

 

 

 

 

 

Sáu

26/1

 

 

  Họp Trung tâm tiếng Đức

 

Cô Lý, giảng viên Trung tâm

 

Cô Hà

 

P.114

 

Bảy

27/1

 

 

  Thi tiếng Anh B1 lớp Thạc sĩ

 

Hội đồng thi, học viên

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Chủ nhật

28/1

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến