logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

21/1

13:30

Họp BTC tổng kết cuối năm và trao bằng tốt nghiệp đợt 1/2019

BGH, lãnh đạo phòng HC-TH, phòng ĐT-NCKH, đại diện lãnh đạo các khoa

Hiệu trưởng

P.203

Ba

22/1

 

 

 

 

 

23/1

 

Làm việc ở Bộ GD&ĐT

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Bộ GD&ĐT

Năm

24/1

 

 

 

 

 

Sáu

25/1

8:00

10:00

11:00

Họp Giao ban cuối năm

Làm việc với các đối tác tuyển sinh

Liên hoan tất niên

Toàn thể CB, GV, NV

BGH, các đối tác tuyển sinh

Toàn thể CB, GV, NV và đối tác

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

P.203

P.203

Bảy

26/1

8:00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, cử nhân đợt 1/2019

BGH, CB, GV phòng ĐT-NCKH, P. SĐH-HTQT, P. TS-TT, P. HC-TH, học viên, sinh viên

Hiệu trưởng

P.203

Chủ nhật

27/1

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến