logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 20/08 đến ngày 26/08/2018)

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

20/8

8:00

Sinh viên Điều dưỡng Dự án Korian.thanhdong nhập học

Cô Lý, Ban Dự án, sinh viên

Cô Lý

P.203

Ba

21/8

Cả ngày

Làm việc với Đại sứ quán Đức

HĐQT

CT HĐQT

Đại sứ quán Đức

22/8

 

Làm việc với Tổng cục GDNN – Bộ LĐTBXH

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

Năm

23/8

 

 

 

 

 

Sáu

24/8

Cả ngày

Làm việc với NXB Thông tin&TT, Vụ GDĐH

Thầy Hùng, Cô Lý

Hiệu trưởng

Hà Nội

Bảy

25/8

8:00

Chọn nhà thầu nhà học tập

Thầy Hùng, thầy Tạo, P. HC-TH, các nhà thầu

Hiệu trưởng

P.203

Chủ nhật

26/8

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến