logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

18/12

 

9:00

13:00

 

15:00

 

Làm việc với Trung tâm AFU

Hội ý BGH

 

Họp BTC giải bóng đá học sinh trường THPT

 

  Cô Lý, đại diện Trung tâm

  BGH, đại diện phòng HC-TH, ĐT-NCKH

  Ban tổ chức giải

 

Cô Lý

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

 

P.203

P.201

 

P.203

 

Ba

19/12

 

7:30

13:00

 

Hiệu trưởng làm việc với Ban KT&KĐCLGD

Làm việc với các đơn vị tuyển sinh

 

  Hiệu trưởng, CB Ban KT&KĐCL

 

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

P.203

H. Nam Sách

 

20/12

 

9:00

 

Làm việc với Trường Trung cấp đa ngành Hà Nội

 

  BGH, Kế toán (Cô Lợi, Cô Lệ)

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Năm

21/12

 

17:00

 

Họp trung tâm tiếng Đức

 

  Cô Lý, GV tiếng Đức, cô Hiền

 

Cô Lý

 

P.203

 

Sáu

22/12

 

13:30

 

Làm việc với Trường Điều dưỡng Nhật Bản

 

  BGH, đại diện Trường Điều dưỡng NB

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Bảy

23/12

 

9:00

 

Gặp Viện đào tạo nhân lực Hà Nội

 

  BGH, Viện ĐT nhân lực

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Chủ nhật

24/12

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến