logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

17/4

8:00

13:00

 Hội ý BGH

 Họp Hội đồng thẩm định quốc gia ngành  Dinh dưỡng (cả ngày)

BGH, Trưởng phòng HC, ĐT

Cô Lý

Thầy Lê Hùng

Cô Lý

P.106

Viện Dinh dưỡng QG

Ba

18/4

14:00

 Họp với nhà thầu và giám sát thi công

Thầy Lê Hùng, giám sát, thi công

Thầy Lê Hùng

P.106

19/4

9:15

14:00

 Làm việc với đoàn Điều dưỡng Korian

 Họp Chi bộ

BGH

Đảng viên

Cô Lý

Cô Lý

P.203

P.203

Năm

20/4

13:30

14:30

 Chuẩn bị Hội đồng xét đề cương Thạc sĩ  QTKD K2

 Kiểm tra công tác tuyển sinh (2014-2016)

BGH, Ban ĐT Sau Đại học

Trưởng phòng ĐT chuẩn bị

Cô Lý

Cô Lý

P.203

P.203

Sáu

21/4

 

 

 

 

 

Bảy

22/4

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/4

7:30

 Xét đề cương thạc sĩ QTKD K2

BGH, P.ĐT, GVHD, học viên

Cô Lý

P.203, 204

 

Đăng ký trực tuyến