logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 17/09 đến ngày 23/09/2018

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

17/9

16:10

Đại diện Gervie gặp sinh viên

SV dự án, giảng viên

Cô Khanh

P.113

Ba

18/9

Cả ngày

Thi tốt nghiệp ngành Luật kinh tế

HĐ thi, sinh viên

Chủ tịch HĐ

P.111, 112

19/9

 

Làm việc với Bộ GD&ĐT

Vụ GDĐH, GDTX

Cô Lý

Bộ GD&ĐT

Năm

20/9

 

Làm việc với khoa Điều dưỡng

CB, GV khoa

Cô Lý

P.203

Sáu

21/9

 

 

 

 

 

Bảy

22/9

7:30

Trao đổi về khởi nghiệp

BGH, SV, BCH Đoàn, các Khoa

Thầy Nguyễn Hữu Đoan

Hội trường

Chủ nhật

23/9

Cả ngày

Hội đồng quốc gia thẩm định CTĐT và điều kiện đảm bảo chất lượng ngành YHCT và Dược

HĐ thẩm định

Chủ tịch HĐ

P.203

 

Đăng ký trực tuyến