logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 16/07 đến ngày 22/07/2018

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

16/7

Cả ngày

Chấm thi tiếng Anh B1

HĐ chấm thi

Cô Lý

P.203

Ba

17/7

Cả ngày

Làm việc với Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

Thầy Hùng, thầy Nhất

Hiệu trưởng

Trường TC Y Bắc Kạn

18/7

Cả ngày

8:00

Làm việc với Bộ GD&ĐT

Đào móng chuẩn bị khởi công nhà học tập

Cô Lý

Thầy Hùng, thầy Tạo, thầy Trịnh

Cô Lý

Hiệu trưởng

Hà Nội

Năm

19/7

8:00

Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập số 2

Hiệu trưởng, đơn vị thiết kế

Hiệu trưởng

P.201

Sáu

20/7

 

Làm việc với đối tác tuyển du học sinh Đức

Đối tác, Cô Lý

Cô Lý

P.203

Bảy

21/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật

22/7

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến