logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

15/10

13:00

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

Ba

16/10

 

 

 

 

 

17/10

8:00

Họp rút kinh nghiệm về tổ chức khai giảng và trao bằng tốt nghiệp

Ban tổ chức lễ khai giảng và trao bằng TN

Hiệu trưởng

P.203

Năm

18/10

 

 

 

 

 

Sáu

19/10

14:00

Công tác tại TP. Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

TP. Hồ Chí Minh

Bảy

20/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/10

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến