logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2019)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

14/1

8:00

Tập huấn công tác tuyển sinh

Tất cả cán bộ, giảng viên

Hiệu trưởng

P.203

Ba

15/1

 

 

 

 

 

16/1

14:00

Tiếp đoàn Trường Đại học Đài Loan

BGH, đại diện phòng SĐH&HTQT, P. TS&TT

Hiệu trưởng

P.203

Năm

17/1

 

 

 

 

 

Sáu

18/1

 

 

 

 

 

Bảy

19/1

8:00

Bảo vệ luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế K1

BGH, Hội đồng bảo vệ, học viên

Hiệu trưởng

P.203

Chủ nhật

20/1

8:00

Bảo vệ luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế K1

BGH, Hội đồng bảo vệ, học viên

Hiệu trưởng

P.203

 

Đăng ký trực tuyến