logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 13/08 đến ngày 19/08/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

13/8

9:00

15:30

Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp

Hiệu trưởng, đại diện đơn vị thiết kế

BGH, đại diện P. ĐT, các khoa, đại diện phòng KT

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.201

P.203

Ba

14/8

14:00

Làm việc với Trường Đại học Yewon Arts

BGH, đại diện phòng ĐT, TTGDCĐ, Phòng TS&TT

Hiệu trưởng

P.203

15/8

Cả ngày

Làm việc với Tông  cục dạy nghề, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

Năm

16/8

 

 

 

 

 

Sáu

17/8

 

 

 

 

 

Bảy

19/8

 

 

 

 

 

Chủ nhật

20/8

Cả ngày

Thi tốt nghiệp các ngành Luật KT, KT, QTKD, QLĐĐ

Hội đồng thi, SV

CT Hội đồng

Phòng học

 

Đăng ký trực tuyến