logo mobile

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2017

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

12/6

 

 

 

 

 

Ba

13/6

8:00

Họp với lãnh lạo phòng ĐT, phòng HC-TH về phối hợp công tác

Lãnh đạo phòng ĐT, HC-TH, tổ Kế toán

Hiệu trưởng

P.203

14/6

8:30

13:30

Làm việc với đại diện tập đoàn Korian

Đại diện tập đoàn Korian làm việc với sinh viên Điều dưỡng đi làm việc tại Đức

BGH, đại diện các đơn vị

Đại diện tập đoàn, SV

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

Hội trường

Năm

15/6

 

 

 

 

 

Sáu

16/6

 

 

 

 

 

Bảy

17/6

8:30

Họp với các đối tác

 BGH, phòng ĐT, HC, đối tác

Hiệu trưởng

P.203

Chủ nhật

18/6

 

 

 

 

 

 
Đăng ký trực tuyến