logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

11/12

 

 

 

 

 

 

Ba

12/12

 

8:00

 

Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập B

 

Hiệu trưởng, đơn vị thiết kế

 

Hiệu trưởng

 

P.201

 

13/12

 

Cả ngày

 

Làm việc với Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo

 

Hiệu trưởng

 

Trường ĐH Lương Thế Vinh

 

Năm

14/12

 

 

14:00

 

Các đơn vị nộp thống kê tuyển sinh năm 2017

cho cô Đinh Thị Thuận Hảo

Làm việc với đơn vị quy hoạch

 

 

 

Hiệu trưởng,

Viện thiết kế trường học

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.201

 

Sáu

15/12

 

8:30

 

Họp triển khai kế hoạch khối thi các trường

CN&DN tỉnh Hải Dương

 

Thầy Tạo

 

Thầy Tạo

 

Trường CĐ Hải Dương

 

Bảy

16/12

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/12

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến