logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 11/06 đến ngày 17/06/2018)

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

11/6

 

 

 

 

 

Ba

12/6

8:00

 

13:30

Họp BGH, Trung tâm Đức về đoàn sang làm việc tại CHLB Đức

Xét tốt nghiệp các lớp

BGH, GĐ Trung tâm Đức, Cô Hiền, Thầy Tuấn, đại diện phòng HC-TH

Thầy Hùng, đại diện các khoa, phòng ĐT, Kế toán

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

P.203

 

P.203

13/6

12:00

Họp TT tiếng Đức

Cô Lý, Cô Hà, Cô Hiền

Cô Lý

P.114

Năm

14/6

10:00

Làm việc với Thanh tra Bộ GD&ĐT

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Bộ GD&ĐT

Sáu

15/6

 

 

 

 

 

Bảy

16/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/6

 

Bảo vệ đề cương thạc sĩ QLKT K2.2

Hội đồng, học viên

Hiệu trưởng

 

 

Đăng ký trực tuyến